Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika obce

21. 1. 2009

Týnec.

Vesnice, rozkládající se nedaleko zlatonosné řeky Otavy, jejíž katastr lemují vrchy starobylé Práchně, se zříceninou hradu stejného názvu a kostelíkem sv. Klimenta, a Hory. Sama ves leží v rovinatém terénu. Když však vzhlédneme jihozápadním směrem uvidíme v dáli majestátné vrcholky šumavských hor a hvozdů. Při dobré viditelnosti nám obzor nabídne pohled na Poledník s jeho rozhlednou. Další rozhlednou, která je dobře viditelná, je sušický Svatobor. Ten nám zároveň prostřednictvím televizního vysílače zajišťuje pokrytí televizním signálem. Když nám oči sjedou ze Svatoboru výchdním směrem naskytne se nám pohled na betonový monument pecí vápenky ve Velkých Hydčicích. Nutno podotknout, že tato gigantická stavba byla v posledních letech designově upravena a nepůsobí již tak šedivě. V noci je dokonce nasvícena, jako by byla novodobým hradem. Při zamyšlení, by se mohla vnuknout paralela s již staletími zříceným hradem Práchně. Jak přesně hrad Prácheň vypadal, není ani dnes známo. Alespoň je tak ponecháno kouzlo představivosti pro snílky, kteří si jej na vrcholu hory chtějí představit. Pokud poodejdeme z Týnce směrem k Malým Hydčicům, či na druhou stranu za Horu, naskytne se nám pohled na jiný skvost a tím je hrad Rabí. Naopak severozápadním směrem zříme, původně románský, kostel sv. Máří Magdalény v Malém Boru, spolu s budovou školky a farou. Do roku 2008 byl pohled na panoráma Malého Boru pastvou pro oko. Bohužel tomu již dnes není. Celou tuto scenérii kazí pohled na novou obří halu pro ustájení krav, kterou vybudoval Agrospol Malý Bor. Její žluto bílá plachta, která celou stavbu pokrývá, dnes udává ráz zdejšímu okolí.  Součástí obce jsou i dva rybníky. Přímo v obci je to Navesní rybník, který však spíše zlidověl jako Dolejšák. Nad obcí pak Pastuška, zlidověle Hořejšák. V bezprostřední blízkosti obce se rozprostírají pole a louky, které má většinou v nájmu Agrospol Malý Bor. Do padesátých let 20. století to byly navíc ještě sady a lesíky. Ty však byly z komunistické zvůle vykáceny a posléze tyto plochy rozorány, v rámci tehdejší budovatelské proměny venkova. Prakticky jedinou historicky významnou památkou obce, je kaple zasvěcená sv. Václavovi. Nachází se přímo ve středu obce na návsi. Její zvonice je osazena zvonem, který byl původně v dřevěné kapličce v Malých Hydčicích*. Je ovládán elektricky a jeho využití je jen jako umíráčku. Při prašné cestě na Malý Bor jsou ještě dvě boží muka Bílý a Černý křížek. Dalším objektem, který je pro obyvatele významný, nikoliv však historicky, je pohostinství „U Vaníčků“. Zde je možné nejen uhasit žízeň, ale zároveň tu funguje obchod se smíšeným zbožím. Původní prodejna Jednoty, která stála na návsi, byla zrušena již v roce 1993. Dnes je přestavěna jako rodinný dům.  Ale zpět k hospodě. Místní prostory využívají i spolky v obci ke konání svých výročních schůzí. Pravidelně se také v sále, který k ní přiléhá, konají bály. V obci jsou tři, více či méně, aktivní spolky:

 
-       Sbor dobrovolných hasičů Týnec u Horažďovic, viz. samostatná sekce stránek,
-       Tělovýchovná jednota Sokol Týnec u Horažďovic, viz. samostatná sekce stránek,
-       Český červený kříž (spolupořádá dětský maškarní bál, charitativní sbírky).
 
Nejbližším městem jsou tři kilometry vzdálené Horažďovice. Ty dnes mají statut města s rozšířenou působností. Dá se zde tedy vyřídit mnoho věcí, ať už úředního charakteru, tak nákupů všeho druhu. V neposlední řadě zde také funguje kino a kulturní dům. Zaměstnání obyvatelé obce našli a hledají především v Horažďovicích (různé), v Chanovicích (HAAS FERTIGBAU – dřevařský průmysl) a v Malém Boru (Agrospol Malý Bor - zemědělství). Není však výjimkou, že někteří dojíždí do ještě vzdálenějších destinací, např. Plzeň, Klatovy apod.
 
 

 


Portrét